Why Draw Buildings?

 

(In English and Dutch)

Well the answer is simple. I come from a land of nature, New Zealand. In New Zealand much art is based on the natural world. You are surrounded by the remarkable beauty of nature. There is an opportunity every day to explore and experience the outdoors and the environment within which you find yourself becomes a power influence on ones’ work. So now I have adopted a new home, a home full of people and history and architecture – human creativity in the form of beautiful buildings. I believe that this new environment has influenced my art. Society influences art and art in turn influences society. So what I show today is a foreigner’s view of different scenes within the Netherlands, a foreigner’s appreciation of the beauty of human creativity in the form of buildings. An ode to the architects of the Netherlands.  For those of you who have lived in the Netherlands your entire lives these buildings may have become un-noteworthy but to my eye they are precious symbols of human endeavour and progress and represent history, art and philosophy. These buildings represent your culture, and the mind-set behind that culture. In today’s times, as we lose touch with our traditions I believe it is important to remember where we came from and what went before as a way of preservation – understanding our heritage enables us to walk more solidly into the future. These images on the walls tell the tale of the past, the stories of the present and the possibilities of the future. a

Drawing and painting the buildings also provides me with visual knowledge of my surroundings- getting to know the place, the people, the culture – a sense of the place through drawing. It allows me to think deeply about the differences between New Zealand and the Netherlands. We are asked to respect the difference, and acknowledge those differences with grace. 20190218-DSCF7791

Perhaps one of the other reasons I am so drawn to recording buildings is that I lived through a major earthquake in New Zealand in 2010. It was a 7.2 Richter scale earthquake and it destroyed most of our historical buildings. This was a great tragedy. One of the few ways in which we can record those buildings is through art and photography. While earthquakes are not a concern here in the Netherlands (although Groningen will see the loss of some of their historical landmarks) I believe it is important to create a historical record of some of the countries iconic buildings. Drawing these buildings firmly grounds me in my new home.

20190218-DSCF7804


Het antwoord is eenvoudig. In Nieuw Zeeland, het land waar ik vandaan kom, zie ik dagelijks een adembenemende natuur om mij heen. Die prachtige natuur dringt zich aan je op. Daar ontkomen beeldende kunstenaars ook niet aan. Elke dag biedt een nieuwe mogelijkheid om je in die wereld om je heen te verdiepen en die artistiek te interpreteren en vast te leggen. En zo dragen zij bij aan het scheppen en het weergeven van een belangrijk aspect van de culturele contekst van het land. Hier in Nederland ervaar ik een andere wereld om mij heen. Overal staan huizen en gebouwen. De architectuur levert een prachtig tijdsbeeld op. De arhitectuur weerspiegelt de culturele van Nederland. De creativiteit van de bouwers, die deze huizen en gebouwen in hun tijd hebben neergezet en die van de mensen die er nu in wonen en werken, fascineert mij om die reden elke dag opnieuw. Net als in Nieuwe Zeeland is het voor mij duidelijk dat de wisselwerking tussen iemands leefomgeving en de kunstzinnige vertaling daarvan groot is. Het beinvloedt mijn werk ook; de mate waarin ziet de bezoeker terug in mijn werk. Het geeft een beeld hoe ik, komende uit een andere cultuur, de creativiteit van architecten en aannemers zoals die tot uitdrukking komt in de huizen en de gebouwen hier in Nederland, waardeer en beleef. Noem deze tentoonstelling gerust een ode aan de Nederlandse huizenbouwers.

Voor al diegenen die hier van kinds af wonen ontgaat die grote varieteit aan creativiteit wellicht, maar in mijn ogen zijn al die huizen en gebouwen kostbare symbolen van het culturele gedachtegoed van dit land. Zij vertegenwoordigen de geschiedenis van de kunsten in de brede zin van het woord. Wij leven  in een tijd waarin wij minder oog lijken te hebben voor deze grote varieteit aan culturele sporen. Ze zijn echter van groot belang, omdat zij ons herinneren in welke culturele contekst wij leven; ik ben van mening dat een beter begrip van ons verleden ons in staat stelt om, ook wat betreft de toekomst, gefundeerde keuzes te maken. Mijn schetsen en tekeningen leggen daarom niet alleen het verleden vast, maar vertellen ons ook hoe wij al die huizen en gebouwen in ons dagelijks leven geintergreerd hebben. Het gaat daarbij om het gebruik van al die huizen en gebouwen en wat er in de directe omgeving van al die gebouwen gebeurt. Je leert die gebouwen en huizen ook kennen door de toeristen die zich er aan vergapen; er rijden ook bussen langs, fietsers, trams, bestelbusjes, etc. Zo krijgt de toeschouwer een “sense of place”. Deze tentoonstelling doet tevens een appel om na te denken hoe wij dit efgoed in de breedste zin van het woord, het beste voor de toekomst kunnen behouden.

Een bijkomende reden waarom ik mij zo aangetrokken voel tot bestaande huizen en gebouwen is het feit dat ik 2010 in Nieuw Zeeland een zware aardbeving meemaakte. Deze aardbeving verwoestte duizenden woningen en historische gebouwen in Christchurch. Cultureel gezien was het een groot drama want in een klap ging een groot deel van het bestaande erfgoed verloren. Er restte niets anders dan de fotoos, wat bouwtekeningen en datgene wat kunstenaars daar ooit in de loop der tijden van hadden vastgelegd. Hoewel natuurrampen van die omvang hier in Nederland niet voorkomen – zonder daarbij afbreuk te doen aan de gevolgen van de aardbevingen in Groningen – wil ik hier wel pleiten om toch vooral zorgvuldig met bestaande huizen en gebouwen bestand om te gaan. Beeldende kunstenaars kunnen een belangrijke rol bij spelen bij het behoud daarvan. Mij heeft het althans geholpen een beter begrip te krijgen voor een belangrijk aspect van de Nederlandse cultuur.

 

HAPPY-ARTING!

contact@sarahsartdiary.com

1 Comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.